Krystalizacja w przyrodzie

Kwiaty lodowe na szybach, szron i śnieg. Aby mogły się utworzyć kryształy, potrzebne są sprzyjające warunki, a przede wszystkim gdy możliwy jest swobodny ruch, a więc i stykanie się najdrobniejszych, niedostrzegalnie małych cząsteczek ciała; taką swobodę ruchu mają cząsteczki pary wodnej rozpuszczonej w powietrzu, cząsteczki jakiejś soli rozpuszczonej w wodzie, albo też cząsteczki cukru, który [&hellip

Czytaj dalej...

Rozpuszczanie soli kuchennej w wodzie

Spróbujmy teraz rozpuścić sól w wodzie. Wsypmy trochę soli do wody w probówce i zamieszajmy płyn: cała sól rozpuści się; mamy na pozór czystą wodę, w której jednak rozpuszczoną jest sól. Powstał roztwór soli. Podobnie powstałby roztwór cukru lub sody. Wsypaliśmy jednak bardzo mało soli, woda zaledwie nabrała słonego smaku, mamy dopiero roztwór słaby (rozcieńczony). [&hellip

Czytaj dalej...

Rozpuszczalność ciał w wodzie

Nalejmy do walca lub wysokiej zlewki najpierw wody a następnie ostrożnie alkoholu, tak aby alkohol jako ciecz lżejsza od wody, a właściwie mająca mniejszą gęstość, tworzył warstwę  spoczywającą na warstwie wody. Dostrzeżemy  wówczas wyraźną granicę rozdziału obu cieczy. Z biegiem czasu jednak, nawet przy najzupełniejszym spoczynku naczynia, granica wspomniana zacznie się stopniowo zacierać, aż wreszcie [&hellip

Czytaj dalej...

Kwasy, zasady i sole

Kwasy Spalając w powietrzu lub tlenie takie pierwiastki, jak węgiel, siarkę lub fosfor, otrzymujemy tlenki, które po złączeniu się z wodą dają roztwory barwiące lakmus na kolor czerwony. Powiadamy, że roztwory te zawierają kwasy, gdyż smakiem swym np. przypominają takie płyny, jak ocet  lub soki niedojrzałych owoców. Tak powstają kwasy: węglowy, siarkowy, fosforowy, azotowy i [&hellip

Czytaj dalej...

O utlenianiu

W poprzednich doświadczeniach i przykładach podaliśmy palenie się ciał prostych w tlenie wskazując, że palenie to polega na łączeniu się pierwiastka z tlenem. Można też przytoczyć liczne przykłady palenia się związków chemicznych w tym gazie. Drzewo, nafta, terpentyna, benzyna itp. palą się w tlenie bardzo jasno i nie kopcąc, a przynajmniej znacznie mniej niż przy [&hellip

Czytaj dalej...

Palenie się węgla, siarki i sodu w tlenie

Węgiel drzewny, żarzący się w powietrzu słabo, rozżarza się w tlenie bardzo jasnym światłem, wydając wytwór czyli produkt spalenia, zwany dwutlenkiem węgla. Również jasno pali się w tlenie siarka pięknym fiołkowym płomieniem, łącząc się z tlenem na związek o niemiłej ostrej woni, zwany dwutlenkiem siarki albo gazem siarkowym. Zarówno dwutlenek węgla, jak dwutlenek siarki, są [&hellip

Czytaj dalej...

Otrzymywanie tlenu

Nadmanganian potasowy, ciało używane w lecznictwie, tworzy słupki o ciemnej zielonawo-fiołkowej barwie; kryształki rozpuszczają się łatwo w wodzie, nadając jej bardzo mocne zabarwienie czerwono-fiołkowe. Słabe roztwory są różowe, a mocne – nieprzezroczyste i ciemne. Ogrzewany, nawet niezbyt mocno, nadmanganian wydziela tlen w ilości około 1 litra z 10 gr. W celu otrzymania tlenu napełniamy probówkę [&hellip

Czytaj dalej...

Ciało złożone a pierwiastek

Badając przemiany ciał, chemia doszła do nadzwyczaj ciekawych i ważnych wyników: przekonano się mianowicie, że z ciał nie zdradzających nawet najmniejszego podobieństwa, drogą przemian chemicznych można otrzymać jedno i to samo ciało. Poddajmy np. działaniu wysokiej temperatury dwa tak różne ciała jak węgiel i kredę. Pierwsze z nich, tj. węgiel, w odpowiednich warunkach może się [&hellip

Czytaj dalej...

Rozkład tlenków metali

Mówiąc o zachowaniu się metali przy ogrzewaniu w powietrzu w poprzednich postach zaznaczyłem, że pewne z nich ulegają trwałej zmianie, która polega na przyłączeniu czegoś z powietrza, gdyż ciężar ciała powstałego po takiej zmianie, większy jest od ciężaru samego metalu. Co więc rtęć przybiera z powietrza przy ogrzewaniu? Następujące doświadczenie da nam odpowiedź na to [&hellip

Czytaj dalej...

Zużycie tlenu przy oddychaniu

Chcąc wykazać, że podobnie jak przy paleniu  tlen zużywa się też i przy oddychaniu, wykonajmy następującą próbę. Wstawmy jak wyżej do szerszego naczynia z wodą nasz dzwon, jego zaś otwór górny zamknijmy korkiem, przez który przechodzi rurka szklana z nasadzonym na niej wężem gumowym, zakończonym też rurką szklaną. Gdy przez rurkę wciągać będziemy do płuc [&hellip

Czytaj dalej...